Bahadır Çapar | © www.bahadircapar.com
     1976 yılı Gaziantep doğumlu olan Bahadır Çapar bir doğa ressamı ve çalışmaları bilimsel alanda kabul gören bir illüstratördür. Aynı zamanda uluslararası çalışabilen kreatif bir tasarımcı kimliği ile birçok şirket ve kurum için vizyon ve revizyon projeleri oluşturarak, gerek sayısal gerek masaüstü onlarca medyanın tasarımını yapmıştır. 30 yıla yaklaşan deneyimi sayesinde profesyonelleştiği "olta balıkçılığı" temasında 5 kitabın da yazarı olan Çapar, (bkz. oltacininkitapligi.com), bu konuda hepsi kilometre taşı olmuş ve tamamı eğitsel içerikli 7 müstakil tematik veb sitesinin yapımcılığını ve yayımcılığını gerçekleştirmiştir.

     Kaynak niteliği ile Türkiye'nin en büyük tematik platformlarından birini oltaciyiz.biz alan adı altında tesis eden (2006) Bahadır Çapar, bu süreçte sergilediği (2006-2010) özgün, örnek ve prensipli içerik yönetimi ile dönemdaşı benzer yayımlara ve yayımcılara model oluşturmuş, kaleme aldığı yüzlerce makale ve paylaştığı özgün öğretileri ile de olta balıkçılığına odaklı rekreasyonistlerin bugün bile yakından takip ederek uygulayıcısı olmaya gayret ettiği öncül aksiyonlar ortaya koymuştur. Olta balıkçılığı temalı yayın ve yapımları aracılığı ile sürdürülebilirlik merkezli yüksek bir çevre bilincinin yaygınlaşmasını hedefleyen Çapar, kurumsal amaçlarını ve faaliyetlerini aynı hedefe dönük belirlemiş olan Sürdürülebilir Balıkçılık ve Çevre Araştırmaları Derneği'nin kuruluşunda da 'kurucu başkan' sıfatı ile rol oynamıştır (bkz. subacad.org).
     Mesleki olarak su ürünleri alanında yüksek mühendis olan Çapar, balık sistematiği ve deniz ekolojisi konularında uzmanlaşmış bir araştırmacıdır. Bireysel olarak sürdürdüğü çalışmalarına koşut şekilde 1992 yılından bugüne bilimsel niteliğe sahip ve birçoğu yayınlanmış iki binin üzerinde illüstrasyon çizmiştir. Özellikle Anadolu ana karasına endemik balık türlerine dönük stil realistik illüstrasyonları, alanındaki en nitelikli ve çoğu tek olan eserler olarak görülmektedir. Genel olarak ihtiyoloji alanında serbest stilde yaptığı çizimlerin yanısıra sucul ve karasal böcek türleri ile kuşlara ilişkin illüstrasyon koleksiyonları da oluşturmaktadır.

     2008 yılından bugüne gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında bilimsel illüstrasyon sergileri açan Bahadır Çapar'ın balık türlerinin spesifik morfolojilerini çalıştığı tematik koleksiyonları "Çapar'ın Bilimsel İllüstrasyonları Serisi", (bkz. artalan.net) adı altında toplanmaktadır. Bu seri, sanatçının sayısal enstrüman ve teknikleri de kullandığı yeni çizimleriyle sürekli zenginleşmeye devam etmektedir.

     İki oğul babası olan Bahadır Çapar, yıllardır sürdürdüğü münferit projelerini ve özgün birer öğretiye dönüştürdüğü tematik kültürünü yine profesyonel bir anlayışta ancak iddiasız bir bakış açısıyla kendi hazırladığı yayın ve yapımları aracılığı ile yeni neslin hevesli rekreasyonistlerine kazandırmaya devam etmekte, artistik üretimlerini çoğaltarak tasarımcı kimliği ile yeni sayısal ve fiziki dizaynlar geliştirmeyi hâlen sürdürmektedir.

Bahadır Çapar’ın resmî  veb sitesi olan bahadircapar.com’un her hakkı saklıdır.     CAPAR trafik

Bu sitede yer alan görsel ve metinsel nitelikteki sayısal içeriğin Bahadır Çapar'ın onayı alınmaksızın haricen kullanılması yasal değildir. Bahadır Çapar, kişisel ifadelerinden oluşan metinsel içeriğin üçüncü kişilerce ve yasal olmayan yöntemlerle manipüle edilebileceğini hatırlatarak doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir taahhüt vermediği gibi ne şekilde olursa olsun içeriğin görüntülenmesinden, alınmasından, iletilmesinden ve saklanmasından kaynaklanacak hiçbir olumsuzluktan sorumlu tutulamaz.    |    ©2012