Bahadır Çapar | © www.bahadircapar.com

     Çapar'ın kişisel üretimleri teknik, tematik ve sanatsal olarak -birbiri ile ilintili- üç başlık altında gruplandırılabilir. Dolayısı ile proje bazında özetlenecek olan başat üretimleri bu üç ana dal üzerinde ve kronolojik bir sırayla ele alınmıştır.

1- Teknik Üretimleri
2- Sanatsal Üretimleri
3- Tematik Üretimleri

1- Çapar'ın Teknik Üretimleri

     Teknik üretimlerinin ağırlık merkezini görsel tasarımlar oluşturmaktadır. Bu gruba giren ürünleri, kişisel kabiliyetleri çerçevesinde oluşturduğu tanıtım medyalarından mühendislik değeri de taşıyan teknik ve mekanik dizaynlara, olta balıkçılığı uygulamalarına dönük gereç ve teknik tekstil ürün tasarımlarından esterli sentetikleri ve ahşap gibi doğal materyalleri kullandığı organik formlu reprodüksiyon çalışmalarına kadar geniş bir yelpazeye sahiptir.


     Bu çerçevede doğru bir metot eşliğinde kişisel becerilerin geliştirilebileceğini ve oldukça basit malzemelerin kullanılması ile birçok ciddi oltacılık gerecinin üretilebileceğini gösterdiği "Ahşap Vobler Yapım Metodu" (2007) isimli kitabı, bazı teknik üretimlerini basit ve uygulanabilir bir metoda da dönüştürmeyi başarabildiği teknik yayınlarındandır.


     Gerek ahşap ve gerekse esterli sentetik materyaller kullanarak yapay yem yapımı/üretimi ile deniz canlılarının realistik reprodüksiyonları ve balık replikasyonları gibi konularda sahip olduğu malzeme bilgisi, beceri ve deneyim sayesinde -ticari olmayan- birçok müstakil üretime imza atan Çapar, bu üretimlerine ilgi duyan birkaç amatör hevesdaşının da teknik ve metodik yönden gelişmelerini sağlayarak üretim yönelimlerini belirleyen paylaşımlar ortaya koymuştur.     Çapar, olta balıkçılığı, avcılık ve kanoculuk gibi rekreatif doğa etkinliklerine yönelik malzeme üretimi ve ithalatı gerçekleştiren Remixon® (2005-2006), İdeal™ (2006-2007), Orofin™ wavesport (2009-2010) gibi yerli firmalara teknik ürün kategorizasyonu, pazara dönük ürün çeşitlendirme, marka-ürün-vizyon geliştirme ve tanıtım gibi uzmanlaştığı birçok konuda danışmanlık hizmeti vermiş, Horizon® (2009-...), Orofin™ (2012-...), Pittarak™ (2012-...) ve Primal Vision (2013-...) gibi yerli ve yabancı firmalara ise vizyon geliştirme konusunda hâlen danışmanlık yapmaya devam etmektedir.

2- Çapar'ın Sanatsal Üretimleri


      Bahadır Çapar'ın ressam kimliği ile ortaya koyduğu sanatsal ürünler, hem sayısal hem de konvansiyonel enstrüman ve teknikleri birlikte kullandığı profesyonel illüstrasyonlar ve çeşitli resmedişlerden oluşmaktadır. Bu alandaki birçok üretimini "ARTALAN Medya" adıyla hayata geçirdiği oluşum altında tasnif eden sanatçı, tekniğine ve yeterliliklerine ilişkin belirli eserlerinden derlediği içeriği 2008 yılında yayıma aldığı artalan.net projesi kapsamında tanıtmaya başlamıştır.

     Hizmet alanını özellikle bilimsel illüstrasyon ve bilimsel değerlilikte görsel medya üretimi konusunda tanımladığı ARTALAN Medya, Türkiye'de alanındaki en eski ve muhtemelen ilk oluşumlardan biri olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Çapar'ın Tematik Üretimlerini okumak için tıklayınız

Bahadır Çapar’ın resmî  veb sitesi olan bahadircapar.com’un her hakkı saklıdır.     CAPAR trafik

Bu sitede yer alan görsel ve metinsel nitelikteki sayısal içeriğin Bahadır Çapar'ın onayı alınmaksızın haricen kullanılması yasal değildir. Bahadır Çapar, kişisel ifadelerinden oluşan metinsel içeriğin üçüncü kişilerce ve yasal olmayan yöntemlerle manipüle edilebileceğini hatırlatarak doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir taahhüt vermediği gibi ne şekilde olursa olsun içeriğin görüntülenmesinden, alınmasından, iletilmesinden ve saklanmasından kaynaklanacak hiçbir olumsuzluktan sorumlu tutulamaz.    |    ©2012